La llengua català i els comparacions als francès i espanyol.

To read this article in English, here.
Para leer este articulo en español, aqui.
Pour lire cet article en français, ici.

catalans

Primer, em sap greu si jo he escrit aquest article en català amb molts errors. Estic aprenent la llengua.

El català m’interessa. Una vegada, és com l’espanyol. Una altra vegada, és com el francès. I a vegades, té el seu estil propri. És una llengua que la té seva história entre Espanya i França.

Un poc d’informació sobre català. És la llengua principal que és parla a Catalunya, les Illes Balears i la communitat Valenciana (on és dit valencià) amb l’espanyol a Espanya. Es parla també en altres llocs a Europa com l’Aragó, a Espanya; al Sud de França; a Andorra i a L’Alguer, Sardenya, Italia. Andorra és el sol estat que té el català per llengua oficial. El català és probablement la sola llengua que és mes prop del l’occità.

La llengua català no és un dialecte de l’espanyol o castellà. Hi ha aspectes differents de gramàtica en el català que són differents de l’espanyol. Hi ha dialectes del català com el nord-est, el central, el balear, etcètera.

Les meves experiències amb el català

Vaig tenir la sort d’anar a sud de França, a Catalunya i a Valencià durante dues setmanes. La meva familia va quedar a Perpignà, a França que té cultura catalana, encara que un no hi vaig passar gaire temps. Vaig tenir la sort de viatjar a Carcassona, una ciutat emmurallada que és a Occitània.

Llavors, vaig anar de França a Espanya amb cotxe. A Espanya, vaig passar principalment Catalunya, per visitar des llocs com Barcelona, Tarragona i el Museu Dali. Deprés vaig viatjar a altres ciutats com Saragossa i Valencià. Sempre tot hi és en català i espanol. Hi ha rètols en les dues llengues, cadenes de televisió en el català i l’espanyol/castellà i misses a les esglésies en l’una de les dues llengues. Es pot trobar també rètols en quatre llengues: el català, l’espanyol, el frances i l’anglès. Per els 1992 Olympics en Barcelona, els locutors parlavan en les quatre llenguas: els català, espanyol, francès i anglès. Malauradament, totes de les meves vacacions a Espanya, parlava l’espanyol principalment i no el català. Vaig voler aprendre el català, pero no vaig tenir els materials o el temps per a aprendre el català perquè estava studiant a l’universitat.

Llavors jo vaig comprar un llibre educacional del català aqui en Melbourne. Esta el raó que apredia el català. Em vaig quedar sorprès perquè te molts palaures del frances i espanol/castellà.

També vaig tenir l’opportunitat a coneixer espanyols que parlan català/valencià en Melbourne i em vaig divertir en practicar el català i l’espanol amb ells. Vaig donar consells per al català a una estudianta ESL espanyola que estudiava en Melbourne. Tenia reaccións positives d’ells per el meu esforç de parlar la seva llengua perquè el català es molt rar entre els australians. A Australia, hi ha els “aussies”, principalment d’ascendència llatinomèrica que parlen l’espanyol pero no català. Desgraciadament, tampoc no hi ha classes catalàs a Melbourne.

Les comparacions entre català, francès i espanyol

Si hom sap parlar frances i espanol, el català serà molt fàcil.

En realitat, el català és parte del grup gal·loromanç amb el frances i l’espanol és parte del grup ibero-romanç. Pero, perquè llocs castellans en Espanya, hi ha les paraules espanyoles en català.

Si ja sabeu el català, i llegiu aquest article, ja sabeu el català tot aixo.

El vocabulari

Aquests estan paraulas catalanas que son mes prop al frances.

Català Frances Espanyol Anglès
fer faire hacer to do
començar commencer empezar to begin
menjar manger comer to eat
parlar parler hablar to speak
voler vouloir querer to want
poma pomme manzana apple
formatge fromage queso cheese
sucre sucre azúcar sugar
petit/petita petit/petite pequeño/pequeña small
finestra fenêtre ventana window
millor meilleur mejor better
sovint souvent a menudo often
demà demain manaña tomorrow
matin matin manaña morning
fill/filla fils/fille hijo/hija son/daughter
oncle oncle tío uncle

I aquí son paraulas catalanas que son mes prop a l’espanyol.

Català Espanyol Frances Anglès
ser ser être to be
estar estar être to be (temporary)
comprar comprar acheter to buy
saber saber savoir to know
cotxe coche voiture car
casa casa maison house
bosc bosque forêt forest
barat barato bon marché cheap
ric/rica rico/rica riche rich
borratxo borracho ivre drunk
aqui aqui ici here
i y et and
pero pero mais but
carn carne viande meat
aigua agua eau water
cervesa cerveza bière beer

La gramàtica

Primer, el català semble mes prop l’espanyol en gramàtica.

Per dir que un s’agrada, el syntax és mateix que l’espanyol. En els dos, dir a agradar-se, un necessita els verbs pronominals. Per exemples:

Català Espanyol Frances Anglès
M’agradan les pomas. Me gustan las manzanas. J’aime les pommes. I like apples.
El noi no li agrada el plàtan. El chico no le gusta la banana. Le garçon n’aime pas la banane. The boy doesn’t like the banana.

Tots de llenguas ten el format SVO.

Com el frances, el català connecta dos paraulas junta quan hi ha /e/ o /i/, en les articles, substantius o verbs pero és rara en l’espanyol.

Català Espanyol Frances Anglès
T’agrada l’escola.
(et+ agrada la + escola)
Te gusta la escuela. Tu aimes l’école.
(la + école)
You like school.
(Jo) l’escolto.
(es or li escolto)
(Yo) lo escucho. Je l’écoute.
(le + écoute)
I listen to it.

El català i l’espanyol ten el present progressiu que le frances no li te.

Català Espanyol Frances Anglès
Joan esta anant al banc. Juan esta yendo al banco. Jean va à la banque.* John is going to the bank.
Estic esmorzant. Estoy desayunando. Je mange le petit déjeuner.* I am eating breakfast.

*Un pot dir també Jean est en train de aller à la banque o Je suis en train de manger le petit déjeuner.

Son tots. Son las similaritats entre els català, espanol i frances. Si un hom vol ser un polyglot i sabe ja el català, pot aprendre dos mes llengues (l’espanol i el frances) per incloure los dos a la seva col·lecció de les llengues. Pero, un hom no neccesita el català per aprendre l’espanol i el frances. Un hom pot aprendre-los a l’escola, no.

Advertisements

2 thoughts on “La llengua català i els comparacions als francès i espanyol.

 1. text corregit:

  Primer, em sap greu si jo he escrit aquest article en català amb molts errors. Estic aprenent la llengua.

  El català m’interessa. Una vegada, és com l’espanyol. Una altra vegada, és com el francès. I a vegades, té el seu estil propi. És una llengua que té la seva història entre Espanya i França.

  Un poc d’informació sobre català. És la llengua principal que és parla a Catalunya, les Illes Balears i la comunitat Valenciana (on és dit valencià) amb l’espanyol a Espanya. Es parla també en altres llocs a Europa com a l’Aragó, a Espanya, al Sud de França, a Andorra i a L’Alguer, Sardenya, Itàlia. Andorra és el sol estat que té el català per llengua oficial. El català és probablement la sola llengua que és mes prop de l’occità.

  La llengua català no és un dialecte de l’espanyol o castellà. Hi ha aspectes diferents de gramàtica en el català que són diferents de l’espanyol. Hi ha dialectes del català com el nord-occidental, el central, el balear, etcètera.

  Les meves experiències amb el català

  Vaig tenir la sort d’anar al sud de França, a Catalunya i a València durant dues setmanes. La meva família va quedar a Perpinyà, a França, que té cultura catalana, encara que no hi vaig passar gaire temps. Vaig tenir la sort de viatjar a Carcassona, una ciutat emmurallada que és a Occitània.

  Llavors, vaig anar de França a Espanya amb cotxe. A Espanya, vaig passar principalment Catalunya, per visitar llocs com Barcelona, Tarragona i el Museu Dalí. Després, vaig viatjar a altres ciutats com Saragossa i València. Sempre tot hi és en català i espanyol. Hi ha rètols en les dues llengües, cadenes de televisió en el català i espanyol/castellà i misses a les esglésies en l’una o l’altra de les dues llengües. Es pot trobar també rètols en quatre llengües: el català, l’espanyol, el francès i l’anglès. El 1992 als Jocs Olímpics de Barcelona, els locutors parlaven en les quatre llengües: català, espanyol, francès i anglès. Malauradament, totes de les meves vacacions/vacances a Espanya, parlava l’espanyol principalment i no el català. Vaig voler aprendre el català, però no vaig tenir els materials o el temps per a aprendre el català a la universitat.

  Llavors vaig comprar un llibre sobre el català aquí a Melbourne. D’aquesta manera he après el català. Em vaig quedar sorpresa perquè te molts paraules comunes amb el francès i l’espanyol/castellà.

  També vaig tenir l’oportunitat de conèixer espanyols que parlen català/valencià a Melbourne i em vaig divertir a practicar el català i l’espanyol amb ells. Vaig donar consells per al català a una estudianta ESL espanyola que estudiava a Melbourne. Tenia reaccions positives d’ells pel meu esforç de parlar la seva llengua perquè el català és molt rar entre els australians. A Austràlia, hi ha els “aussies”, principalment d’ascendència llatinoamèrica que parlen l’espanyol però no català. Desgraciadament, tampoc no hi ha classes de català a Melbourne.

  Les comparacions entre català, francès i espanyol

  Si hom sap parlar francès i espanyol, el català serà molt fàcil.

  En realitat, el català fa part del grup gal·loromànic amb el francès i l’espanyol és part del grup iberoromànic. Però, pel contacte i la presència dels espanyols Catalunya, hi ha mots d’origen espanyol en català i inversament.

  Si ja sabeu el català, i llegiu aquest article, ja sabeu tot això.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s